De scholen waar we de trainingen geven betalen ons een vergoeding, maar hun budget is beperkt. Elke jongere betaalt zelf SRD 2,50 per trainingsdag, want zo leren ze meteen iets over ‘commitment’. Die bijdragen zijn belangrijk, maar natuurlijk niet voldoende. Als we het netjes berekenen, zijn de kosten voor de volledige empowermenttraining en het coachingstraject daarna  per leerling € 320 per jaar. Eigenlijk is dat een klein bedrag als je bedenkt dat we daarmee hun kans van slagen in het onderwijs en de maatschappij enorm vergroten.

Steun ons vanuit Suriname

De Stichting is geregistreerd in het Stichtingenregister in Suriname. Maar we hebben ook in Nederland een bankrekening. Als u ons wilt steunen, zijn we daarvoor zeer dankbaar.

Stichting Youth Empowerment Suriname
Stichtingenregister #18355
Brasiliastraat 13_Paramaribo
Republic Bank SRD 19.77. 36.137  EUR 19.77.36.218

Nieuw: Steun ons vanuit Nederland

YES heeft de ANBI status; ons RSIN nummer is 852213487. Dit betekent dat u giften aan YES mag aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ons rekeningnummer is NL71RABO0175806039 ten name van YES-NL. Voor bestuur en contact, zie: http://www.yesnl.org/

Onze sponsoren

Onze dank gaat uit naar iedereen die YES steunt, op welke manier ook. We hebben veel persoonlijke donateurs (dank!) en een paar grotere steunpilaren. Onderstaande organisaties leveren elk op geheel eigen wijze hun bijdrage aan YES!

Delen: