Onze doelstelling is een toegankelijke en effectieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jeugd in Suriname. Hun mogelijkheden van slagen in het onderwijs verhogen en hun kansen in de maatschappij vergroten.

YES doet dit door het aanbieden van trainingen, workshops en coachingstrajecten. Centraal hierin staat de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, zodat jongeren in staat zijn hun talenten ontdekken en volwaardig kunnen participeren in de maatschappij.

De doelgroep van stichting YES. is de jeugd van Suriname in zijn geheel, maar wij zullen ons met name richten op de jeugd tussen de 15 en 20 jaar die door hun sociaal maatschappelijke achtergrond kampen met meervoudige problematiek.

Het Bestuur

 • Mevr. N Brahim-Waaldijk
 • Mevr. K. Spong
 • Mevr. N. Blik

Directeur

 • Mevr. A.J. van Leeuwaarde

Het YES-team

 • Apana van Leeuwaarde, senior trainer/projectcoördinator
 • Rachel Wittenberg, medior trainer/assistent projectcoördinator
 • Claire Soekra, medior trainer
 • Dakini van Axel Dongen, junior trainer / peer coach
 • Isaiah Vlijter, junior trainer / peer coach
 • Lysis Biekram, junior coach
 • Shaquille van Throo, junior coach
 • Argil Martopawiro, peer coach

De missie in perspectief

In Suriname is de laatste jaren het besef toegenomen dat de ontwikkeling van de jeugd van wezenlijk belang is voor de samenleving. He gaat erom dat jongeren beschikken over een aantal basisvaardigheden:

 • Communicatie
 • Leiderschap
 • Eigenwaarde
 • Zelfvertrouwen
 • Visievorming

Ambities

YES wil in de komende vijf jaar alle mulo-scholen in Suriname bereiken. De inhoud van de trainingen is vooral: krachtig en helder leren communiceren. Want dat is een belangrijke basis voor slagen in de maatschappij, en juist aan deze vaardigheid wordt in het onderwijs niet veel aandacht gegeven. Motivatie om je schooldiploma te halen ontstaat door zelfbewustzijn en geloof in eigen kwaliteiten!

Residentieel

Vorig jaar hebben onze eerste residentiële empowermenttraining gegeven. Dit wil zeggen dat de jongeren niet naar huis gaan en voor de duur van de training aanwezig blijven op de locatie. Voor sommige jongeren is het niet mogelijk om de discipline op te brengen om elke week na school terug te komen voor de trainingen.

Het gaat hierbij met name om jongeren die een kortere concentratieboog hebben. Voor deze jongeren is het noodzakelijk om te zorgen dat er binnen het curriculum ook aandacht is voor sport en spel.  Ook is het bij residentiële trainingen mogelijk om dieper in te gaan op de privé-situatie en samen te kijken naar mogelijkheden en oplossingen. YES we can!

Methodiek

In de workshops en trainingen van YES worden verschillende methodes gebruikt. Naar gelang het leerniveau en de leeftijd categorie zal er een training op maat geschreven worden. Er zal gewerkt worden op basis van intensief en interactief leren. In hoofdlijnen:

 • Conflicthantering. Op een nieuwe manier kijken naar conflicten. Conflicten kunnen transformeren om betere relaties op te bouwen.
 • Gedragspatronen. Inzicht krijgen in je eigen gedrag en daarin bewuste keuzes kunnen maken.
 • Communicatie. Bewust worden van de verschillende vormen van communicatie. Je mening leren verwoorden, nieuwe manieren van luisteren.

 

Delen: